شناسه خبر : 27025 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکانه قیمتی مواد اولیه

نهاده‌های ساختمانی دستخوش چه تغییرات قیمتی شدند؟

قیمت زمین، قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی، سه عامل اثرگذار در تحرکات قیمتی بخش مسکن و ساختمان است.

قیمت زمین، قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی، سه عامل اثرگذار در تحرکات قیمتی بخش مسکن و ساختمان است. در این بین، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی، تغییرات قیمت نهاده‌هایی را که در ساخت ساختمان نقش دارند منعکس می‌کند. با توجه به سهم عمده مصالح در تکمیل و احداث یک بنای مسکونی، بررسی روند این تغییرات می‌تواند نقش مهمی در یافتن رابطه تعادلی بین عوامل اساسی تشکیل‌دهنده بخش ساختمان داشته باشد. جدیدترین گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان در پایان سال 1396 نشان می‌دهد که مقدار تغییرات شاخص کل در فصل زمستان نسبت به مدت مشابه فصل قبل 4 /16 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در پاییز سال 1396 معادل 12 درصد بوده است و حاکی از آن است که تورم نهاده‌های ساختمانی در فصل انتهای افزایشی بوده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که درصد تغییرات شاخص کل در چهارفصل منتهی به فصل زمستان سال 1396، نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 /12 درصد بوده است. آماری که در فصل پاییز 4 /10 درصد گزارش شده بود. مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که روند تورمی در نهاده‌های ساختمانی در انتهای سال گذشته صعودی بوده است. این روند می‌تواند با یک وقفه زمانی بر روی سطح عمومی قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان اثر بگذارد. جدیدترین آمارهای تورمی در اردیبهشت‌ماه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش ساختمان حدود 10 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز تورم بخش ساختمان در سطح است، اما از یک‌سو رشد نهاده‌های ساختمانی و از سوی دیگر تغییرات انتظارات تورمی در بخش مسکن می‌تواند سطح قیمت‌های بخش مسکن در سال جاری را در یک بازه معقول افزایش دهد و سیگنال مناسبی برای افزایش تولید در این بخش باشد. در مجموع در سال جاری بخش مسکن می‌تواند اثر پررنگ‌تری در رشد اقتصادی داشته باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...