شناسه خبر : 24600 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافیک

رشد پاییزی

نگاهی به آمار تولید هفت ماه منتهی به مهر سال جاری خودروسازان

آمار مقایسه‌ای ماهانه تولید خودرو در مهرماه امسال حکایت از آن دارد که در مجموع 128 هزار و 698 دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل که میزان تولید 103 هزار و 955 دستگاه بوده، چیزی حدود 8 /23 درصد افزایش داشته است. این اعداد و ارقام در شرایطی است که در مجموع از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 772 هزار و 120 دستگاه خودرو سواری تولید شده که 21 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 95 از خود نشان می‌دهد.

 آمار مقایسه‌ای ماهانه تولید خودرو در مهرماه امسال حکایت از آن دارد که در مجموع 128 هزار و 698 دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل که میزان تولید 103 هزار و 955 دستگاه بوده، چیزی حدود 8 /23 درصد افزایش داشته است. این اعداد و ارقام در شرایطی است که در مجموع از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 772 هزار و 120 دستگاه خودرو سواری تولید شده که 21 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 95 از خود نشان می‌دهد. میزان تولید خودرو در هفت ماه پارسال 638 هزار و 11 دستگاه بوده است. اما این تمام آمار تولید خودرو در ایران نیست و باید به آن، تولید ون و وانت را هم اضافه کرد؛ اگرچه در مهرماه تنها 38 دستگاه ون و 7492 دستگاه وانت تولید شده؛ اما میزان تولید ون در مهرماه سال 95 حدود 11 دستگاه بوده است؛ ضمن اینکه در حوزه تولید وانت نیز، 6445 دستگاه در مهرماه سال 95 تولید شده است. در بخش خودروهای تجاری نیز آمار و ارقام حکایت از تولید 9022 دستگاه در مهرماه و 49608 دستگاه در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری دارد که در این میان، در مجموع 74 دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در مهرماه و 532 دستگاه در هفت‌ماهه ابتدای امسال تولید شده که به ترتیب رشد 4 /1‌درصدی و 4 /15‌درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین تولید کل اتوبوس نیز با 5 /109 درصد رشد به 176 دستگاه در مهرماه و با رشد 1 /91‌درصدی به 992 دستگاه در هفت‌ماهه رسیده است. آمار و ارقام تولید کامیون هم حکایت از تولید 1280 دستگاه در مهرماه و 7987 دستگاه در هفت‌ماهه دارد که به ترتیب رشد 8 /28‌درصدی و 9 /14‌درصدی را تجربه می‌کند. به این معنا که میزان تولید کامیون، کامیونت و کشنده در مهرماه سال گذشته 994 دستگاه و در هفت‌ماهه سال گذشته 7987 دستگاه بوده است.

تجارت فردا- اینفوگرافیک-رشد پاییزی