شناسه خبر : 23144 لینک کوتاه

لوگوی تجارت فردا

هشت نامواره (لوگو تایپ) پیش‌رو توسط دوست هنرمند ما حسن کریم‌زاده طراحی و پیشنهاد شد که در نهایت نامواره بالا مورد تایید گردانندگان نشریه قرار گرفت از او به خاطر هنرمندی و ذوقی که به خرج داده تشکر می‌کنیم.

تجارت فردا- لوگو 1

هشت نامواره (لوگو تایپ) پیش‌رو توسط دوست هنرمند ما حسن کریم‌زاده طراحی و پیشنهاد شد که در نهایت نامواره بالا مورد تایید گردانندگان نشریه قرار گرفت از او به خاطر هنرمندی و ذوقی که به خرج داده تشکر می‌کنیم.

تجارت فردا- لوگو 2

 

تجارت فردا- لوگو 3

تجارت فردا- لوگو 4

تجارت فردا- لوگو 5

تجارت فردا- لوگو 6

تجارت فردا- لوگو 7

تجارت فردا- لوگو 8

دراین پرونده بخوانید ...