شناسه خبر : 36666 لینک کوتاه

یار دبستانی

آیا همکلاسی‌ها در میزان موفقیت یکدیگر موثر هستند؟

فصل تحقیق این هفته سه مقاله مهم را بازنشر کرده است. اثر همکلاسی نام مقاله‌ای است که تاثیر شخصیت همکلاسی‌ها بر موفقیت تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اثری که در نهایت از دید تحلیلی به انباشت سرمایه انسانی می‌انجامد. با این حال در این مقاله به عوامل رشد دانش‌آموزان از جمله مجموعه‌ای از ادبیات اقتصادی، روانشناسی و جامعه‌شناسی اشاره می‌شود که به طور مداوم بر شخصیت افراد تاثیر می‌گذارند. این مقاله بر اساس داده‌های یک دانشگاه کسب‌و‌کار در هلند نوشته شده است. بارت گلستین دکترای دانشگاه ماستریخت، آرجان نان پژوهشگر دانشگاه اراسموس روتردام و اولف زولیتس استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زوریخ نویسندگان این مقاله هستند.

مقاله دیگری که در فصل تحقیق این هفته ترجمه و منتشر شده به توافق سیاسی برای رشد پرداخته است و به این پرسش پاسخ داده است که چگونه نهادهای تقویت‌کننده رشد به کار می‌افتند؟ پروفسور مشتاق خان استاد اقتصاد هترودوکس دانشگاه لندن نویسنده این مقاله است که کارهای او متمرکز بر اقتصاد کشورهای فقیر است. او معتقد است؛ در صورتی که جامعه به نوعی به توافق سیاسی دست پیدا نکند، ممکن است وارد دوره‌های ناپایداری و خشونت شود.

مقاله دیگری که در این فصل تحقیق ترجمه شده است، درباره میزان رفاهی است که بعد از غیر‌فعال‌سازی موقت فیس‌بوک ممکن است ایجاد شود. Hunt Allcott دانشیار دانشگاه نیویورک که در حوزه اقتصاد رفتاری و اقتصاد محیط زیست به پژوهش می‌پردازد یکی از نویسندگان این مقاله است. همچنین Luca Braghieri دیگر نویسنده این مقاله دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد است که در حیطه اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری فعالیت می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...