شناسه خبر : 8237 لینک کوتاه

مباحثمدیریت دولتی

شاید مفهوم کلی که می‌شود برای این رشته مهم و تخصصی عنوان کرد، مهارت‌ها و روش‌های مدیریتی مربوط به مدیریت سازمان‌های بخش عمومی و دولتی است که کاربرد آن برای بسیاری از مدیران موثر خواهد بود.

شاید مفهوم کلی که می‌شود برای این رشته مهم و تخصصی عنوان کرد، مهارت‌ها و روش‌های مدیریتی مربوط به مدیریت سازمان‌های بخش عمومی و دولتی است که کاربرد آن برای بسیاری از مدیران موثر خواهد بود. در این زمینه در کتاب «مباحث مدیریت دولتی» می‌خوانیم مدیریت دولتی، رکن اساسی اجرای خط‌مشی‌های ملی کشور است که ارتقای هویت نظری و عملی آن، اثر‌بخشی حکمرانی ملی را رقم خواهد زد. مدیریت دولتی با چنین اهمیتی، هم به عنوان حوزه عملکرد و هم به عنوان رشته علمی، با چالش‌های متعددی روبه‌روست. هدف این کتاب طرح و بررسی موضوعات بحث‌بر‌انگیز فراروی مدیریت دولتی است. همچنین شرایط و ویژگی‌های مختص بخش دولتی، باز‌مهندسی سازمان‌های دولتی، پاسخگویی در بخش دولتی، و اعتماد به سازمان‌های دولتی از جمله مباحث کلیدی این کتاب است، و فهم مباحث اصلی فراروی مدیریت دولتی هدف نهایی آن را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید