شناسه خبر : 16914 لینک کوتاه

فلسفه حسابرسی

شاید برای مخاطبان و دوستداران مطالعه و تحقیق نگاه فلسفی به موضوع حسابرسی جالب توجه باشد.

شاید برای مخاطبان و دوستداران مطالعه و تحقیق نگاه فلسفی به موضوع حسابرسی جالب توجه باشد. با توضیح این نکته که توضیح و تبیین فلسفه و شناخت فلسفی، به هیچ وجه موضوع این کتاب نیست؛ بلکه در این نوشته با دیدی فلسفی به موضوع حسابرسی پرداخته شده و به مدد فلسفه کاربردی، تئوری‌ها و هدف‌های حسابرسی بررسی شده و چیستی، چرایی، مقصد و مقصود حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دستیابی به این منظور، روش قیاسی برای موضوع مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین با بررسی، تحلیل و ارائه توضیح‌های کافی، مخاطب می‌تواند درک صحیحی از این مسائل پیدا کند: هدف‌های حسابرسی چیست؟ حسابرس چگونه به این هدف‌ها دست می‌یابد؟ حسابرس‌ها چگونه از دستیابی به این هدف‌ها منتفع می‌شوند؟ چه مشکلات و مسائلی در مورد هر یک از موارد فوق وجود دارد؟ مطالب کتاب با بیان یکسری موضوعات مرتبط کامل می‌شوند. اگر این موضوعات در کنار هم در نظر گرفته شوند، یک چارچوب دستوری (هنجاری) برای تئوری حسابرسی را تشکیل می‌دهند. به این معنا که برای تدوین این تئوری‌ها ابتدا هدف‌ها تعیین شده و سپس فرضیات بدیهی که باید برای دستیابی به این هدف‌ها تدوین شوند، نتیجه‌گیری می‌شوند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید