نتایج جستجو

  • چشم‌انداز مس خوب نیست

    چشم‌انداز مس خوب نیست

    بنا ‌بر گفته کمیسیون مس شیلی در دوشنبه هفته گذشته، خبرگان بازار مس شیلی چشم‌انداز قیمت مس برای امسال و سال پیش رو را…