نتایج جستجو

 • رشوه‌بگیران

  رشوه‌بگیران

  هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه‌های فساد اداری را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد اداری از…

 • سمت تاریک اقتصاد

  سمت تاریک اقتصاد

  بر اساس آخرین گزارش از وضعیت فساد اداری در کشورها، ایران صد و چهل و چهارمین کشور جهان در زمینه شاخص «ادراک فساد» شد.…

 • جنجال تامین اجتماعی

  جنجال تامین اجتماعی

  گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس آماده و قرائت شد تا بخشی از عملکرد این سازمان جنجالی از سال ۸۷…