نتایج جستجو

 • تئوری تعدد

  تئوری تعدد

  در نوشتار زیر می‌کوشیم تئوری‌ای برای وضعیت چند‌همسری ارائه کنیم.

 • دستاورد سفر

  دستاورد سفر

  در تعطیلات نوروزی سال ۹۴ تقریباً ۱۵ میلیون سفر انجام گرفته است. برابر آمار سازمان گردشگری، صنایع دستی و میراثفرهنگی در…

 • اولین حراج کتاب‌های خارجی در تهران

  اولین حراج کتاب‌های خارجی در تهران

  کتاب خارجی در ایران نایاب‌تر از این حرف‌هاست که بخواهیم بازاری برای آن داشته باشیم، کافی است اهل خواندن به زبان اصلی…

 • مدیریت به جای مبارزه

  مدیریت به جای مبارزه

  فعالیت‌های خارج از حوزه نظارت رسمی را در اقتصاد با واژگان متعددی از قبیل اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه،…