صاحب امتیاز : دنیای اقتصاد تابان

مد‌‌‌‌یرمسوول : علیرضا بختیاری

سرد‌‌‌‌بیر:  محمد‌‌‌‌ طاهری

مشاور علمی:  نوید رئیسی


شـورای سـیـاسـتگـذاری  :

یحیی آل‌اسحاق

محمد‌‌‌‌‌مهد‌‌‌‌ی بهکیش

محسن جلال‌پور

پویا جبل‌عاملی

د‌‌‌‌اود‌‌‌‌ د‌‌‌‌انش‌جعفری

مریم زارعیان

احمد دوست‌حسینی

علی‌اصغرسعیدی

داود سوری

محمد‌‌‌‌ طبیبیان

موسی غنی‌نژاد

سیدفرشاد فاطمی

مسعود کرباسیان

امینه محمودزاده

بهروز ملکی

محمد‌‌‌‌ نهاوند‌‌‌‌یان

مسعود‌‌‌‌ نیلی

فرهاد‌‌‌‌ نیلی


دبـیـران تحریریه : 

رضا طهماسبی

جواد حیدریان

محمد علینژاد

 

مدیر اجرایی: 

فرهاد حسین پور

 

تـحـلیـلگران:  

حمید آذرمند

علی ابراهیم نژاد

سجاد ابراهیمی 

سعید اسلامی بیدگلی

رضا بوستانی

مولود پاکروان

سمیه توحیدلو

حسین جوشقانی

علی چشمی 

امیرحسین خالقی

محمدرضا داودالحسینی

محمد درویش

حسین راهداری

نویدرئیسی 

محمود صدری

سیدشمیم طاهری

مجید عینیان

محمدرضا فرحی

علی فرحبخش

پویا فیروزی

مهدی فیضی

حمید قنبری

امیر کرمانی

هومن کرمی

محمد کوثری

سروش کیانی قلعه سرد

محمد گرجیآرا

رامین مجاب 

فاطمه مهجوریان

پویا ناظران

نیما نامداری

فاطمه نجفی

عطیه وحیدمنش 

 

تـحـریـریـه :

فرید قدیری

شادی معرفتی

محبوبه فکوری

صدف صمیمی

مجید حیدری

سردار خالدی

زهرا اکبری

محمد صاحبی عاطفه چوپان

علی عبدالمحمدی

فاطمه ملکی

 

مـترجمان :

جواد طهماسبی

الهام حمیدی

علی درویشان

سارا بنی صدر

آسیه اسدپور

حامد وحیدی

ایما موسی زاده

نیما صبوری

آزاده خرمی مقدم

سعید ابوالقاسمی


هـنـری و فـنـی :

آرش لاجورد (مدیر آتلیه)

 

صفحه آرایی: 

جمال دیدگر

حسین احمدی

محمد محمودی

علیرضا تاجیک

 

عکس: 

سعید عامری

 

طرح: 

آزاده پاکنژاد

 

اینفوگرافیک: 

ارشین میرسعیدی

 

ویراستاران:

نیلوفر نیاورانی (مدیر)

زهرا زارعی

محبوبه شریفی

آزاده چیذری

 

حروفچینی: 

ساره سیدناصری

 

گرداننده سایت:

مهدی کلثومی