هفته نامه اقتصادی تجارت فردا

 

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان خدری، پلاک 5

کد پستی: 1586936746

- عنوان ها   - تلفن
مسئول دفتر خانم ساره سیدناصری 02152189403

توزیع: دنیای اقتصاد

تلفن: 87762200 و 231

فکس: 87762201

امور شهرستان:  87762225 و 237

 

امور مشترکین: 87762235 و 237

فکس: 87762236

چاپ: امید ایرانیان - تلفن: 55275771