هفته نامه اقتصادی تجارت فردا

 

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108

تلفن: 42710460

فکس : 42710461

روابط عمومی: 42710160

 

توزیع: دنیای اقتصاد

تلفن: 87762200 و 231

فکس: 87762201

امور شهرستان:  87762225 و 237

 

امور مشترکین: 87762235 و 237

فکس: 87762236

چاپ: امید ایرانیان - تلفن: 55275771

راههای تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد