شناسه خبر : 44781 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کشاورز اقتصاد

از چه زمانی غرب‌ستیز شدیم؟

دنیل مک‌فادین اقتصاددان زاده آمریکا در این شماره کافه‌اقتصاد معرفی می‌شود. مک‌فادین توسعه نظریه و روش‌های مورد استفاده در تجزیه‌ و تحلیل رفتار فردی یا خانواده، مانند درک اینکه  افراد چگونه انتخاب می‌کنند کجا کار کنند، کجا زندگی کنند، یا چه زمانی ازدواج کنند را در دستور کار خود قرار داد. وی تئوری اقتصادی، روش‌های آماری و کاربردهای تجربی را برای حل مشکلات اجتماعی ترکیب کرد. مک‌فادین عاشق کشاورزی است و همچنان در زمین‌های پدری‌اش کشت‌وزرع می‌کند. در دیگر مطلب این شماره کافه اشاره شده که همزمان با بحث همراهی چین و روسیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه جانبداری مسکو از موضع امارات در مورد جزایر سه‌گانه بیش از پیش تجزیه و تحلیل سیاست نگاه به شرق را می‌طلبد. از این رابطه پرهزینه چه نصیب ایران می‌شود و غرب‌ستیزی در ایران از کجا نشات گرفت. پس ریشه‌های غرب‌ستیزی در آرای روشنفکرانی از جمله آل‌احمد، شریعتی، فردید و... به بحث گذاشته شده است. کتابی که در این شماره به آن می‌پردازیم نیز «اختلال: روزگار سخت در قرن بیست‌ویک» است. هلن تامپسون، نویسنده کتاب، استدلال می‌کند که اگر بخواهیم توضیحی جامع برای اختلالات دهه گذشته داشته  باشیم، باید تغییرات اجتماعی را در مقیاس بزرگ بررسی کنیم -مانند نحوه تولید و مصرف انرژی در جهان- که موجب تغییر ساختار نظام سیاسی بین‌المللی می‌شود.  

دراین پرونده بخوانید ...