شناسه خبر : 43440 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

88شواهد نشان می‌دهد که در جهان ثروتمند وزن زنان با دستمزد یا درآمد آنها ارتباط دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا این رابطه فقط در مورد زنان اتفاق می‌افتد. دستمزد آنها در زمان شروع کار پایین‌تر است و در طول زندگی کاری هم افزایش حقوق و ارتقای شغلی کمتری دریافت می‌کنند. از نظر اقتصادی این خسارت آنقدر معنادار است که کاهش حدود 30 کیلوگرمی وزن برای یک زن چاق شاغل به اندازه کسب مدرک کارشناسی ارشد در آینده شغلی و درآمدی او تاثیر دارد.

دراین پرونده بخوانید ...