شناسه خبر : 42359 لینک کوتاه

عمق کووید

کرونا چگونه باعث شکاف جنسیتی در ایران شد؟

«کرونا چگونه باعث شکاف جنسیتی در ایران شد؟» این پرسش مهم بهانه یکی از مقالات این فصل تحقیق است. در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ همه‌گیری بیماری کرونا باعث ایجاد شرایط خاص برای مردم کره زمین شد. طبق نظرسنجی که در این زمینه از کارکنان شرکت‌های ایرانی به عمل آمده، به ‌طور میانگین سه نفر از هر ۱۰ نفر شاغل تجربه تعدیل و از دست دادن شغل در زمان شیوع کرونا را داشته‌اند که این عدد نسبتاً بزرگی است. نویسندگان این مقاله با مقایسه وضعیت بازار نیروی کار در ایران قبل و بعد از همه‌گیری، به بررسی اثرات کرونا بر شکاف جنسیتی در ایران می‌پردازند.

«مزیت فعالیت در خوشه‌های اقتصادی چیست؟» عنوان مقاله دیگر این فصل است. یافته‌های مقاله نشان داد بهبود بهره‌وری ناشی از تمرکز و تراکم فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای آمریکا به‌طور معمول فراتر از افزایش هزینه‌هایی است که این تراکم در پی دارد. البته این تفاوت برای مناطق مختلف متفاوت است. در نواحی که در حال حاضر خوشه‌های نوآوری کوچک دارند، بهبود بهره‌وری اضافه شدن متخصصان جدید بسیار بالاتر از افزایش هزینه‌هاست. در خوشه‌های بزرگ؛ هر چند همچنان بهبود بهره‌وری فراتر از افزایش هزینه‌هاست اما از برتری آن کاسته می‌شود.

«بی‌انگیزگی» تیتر مقاله دیگری است که به دلایل موانع ارتقای شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در این مقاله تاکید شده است: مزایای فرضی عقب‌ماندگی برای بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه مبهم باقی مانده است. به نظر می‌رسد چیزی مانع پذیرش فناوری‌ها و محصولات پیشرفته شده است. 

دراین پرونده بخوانید ...