شناسه خبر : 42299 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90حکومتی که بر پایه دروغ و خشونت استوار باشد ارزش حفظ کردن ندارد. میخائیل گورباچف بهتر از هرکس این را می‌فهمید و اجازه داد اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشد. او می‌دانست که پنهان‌کاری و سرکوب فقط فساد و سوءعملکرد به بار می‌آورد. او به کشورهای اقماری شوروی در شرق اروپا اجازه داد از زیر سلطه خارج شوند و جمهوری‌های شوروی نیز راه خود را رفتند. آن کشورها به سرعت راه پیشرفت را در پیش گرفتند اما روسیه گرفتار دزدسالاران و امنیت‌سالاران شد. روسیه به‌جز جنبه هسته‌ای دیگر یک ابرقدرت نیست. 

دراین پرونده بخوانید ...