شناسه خبر : 41877 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90جست‌وجو برای قواعدی که بانک‌های مرکزی را راهنمایی کند سابقه‌ای طولانی دارد. جان تیلور اقتصاددان دانشگاه استنفورد در سال 1993 یک معادله شفاف ارائه داد که با عنوان قاعده تیلور شهرت یافت و در آن از دو متغیر نرخ تورم و انحراف تولید ناخالص داخلی از روند عادی استفاده می‌شد. به دنبال آن مجموعه‌ای از پژوهش‌ها در پی یافتن قواعد جایگزین برآمدند. هر قاعده بر روی بنیانی از فرضیه‌ها ساخته می‌شود و هر تغییر کوچک در آنها تغییری بزرگ در نرخ‌های توصیه‌شده را به همراه می‌آورد. راه‌حل مناسب آن است که این قواعد با یکدیگر ترکیب و به یک قاعده تبدیل شوند اما باز هم نمی‌تواند جایگزین تحلیل داده‌ها از سوی بانک مرکزی شود.

دراین پرونده بخوانید ...