شناسه خبر : 41797 لینک کوتاه

جنتلمن اقتصاد

«ما» و «دیگران» چگونه به وجود آمد؟

اقتصاددان این شماره کافه‌اقتصاد گرگوری گروسمن است؛ کسی که درک عمیقی از زیربنای سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی داشت و لقب بزرگ‌ترین دانشمند اقتصاد شوروی را در دوران جنگ سرد به او داده بودند. «اقتصاد دوم» اصطلاحی بود که گروسمن اولین‌بار آن را مطرح کرد که به بخش غیررسمی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی اشاره می‌کرد که در نهایت به فروپاشی این ساختار کمک کرد. هیچ شده در طول روزهای گذشته فراموش کرده باشید کاری را انجام دهید یا تماسی بگیرید یا سر قرار حاضر شوید؟ این حجم از فراموشکاری و بی‌توجهی ریشه در پدیده‌ای به نام «اثر گوگل» دارد. اثر گوگل به تمایل ما برای فراموش کردن اطلاعاتی گفته می‌شود که می‌توان به آسانی از طریق گوگل آنها را ذخیره کرد. با اثرات این پدیده بر سلامتی و زندگی انسان آشنا می‌شوید. در این شماره کافه‌اقتصاد کتاب «روشنگری ازدست‌رفته» معرفی می‌شود؛ کتابی که مدعی می‌شود آسیای مرکزی برای نیم‌هزاره مرکز تمدن جهان بوده است. اما آنچه این کتاب را مهم جلوه می‌دهد پاسخ‌هایی است که به سوال‌های تاریخی ما در زمانه‌های مختلف می‌دهد. هنری کیسینجر سیاستمدار کارکشته آمریکایی در آستانه صدسالگی کتابی نوشته که سیاستمداران را در بهت و حیرت فرو برده است. او در این کتاب استراتژی‌های شش شخصیت بزرگ قرن بیستم از جمله شارل دوگل، انور سادات، مارگارت تاچر و... را بررسی می‌کند. در این شماره روایت محمدمهدی سمیعی از بنیانگذاران بانک مرکزی ایران را در مورد آخرین شاه ایران می‌خوانیم؛ که چهره‌ای پیچیده و غامض از شاه و عملکردش تصویر می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...