شناسه خبر : 41347 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

استاد دیدگاه‌های غیرمتعارف

جنگ چگونه اقتصاد‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند؟

مهمان این شماره کافه‌اقتصاد کسی نیست جز خانم استر بوسروپ دانمارکی. استر با امتناع از محدود شدن توسط خرد مرسوم زمان خود، پیوسته به دنبال رویکردهای جایگزین برای مشکلات موجود بود. او مشاهدات خود را از هند و دیدگاهش درباره روابط متقابل اقتصاد، کشاورزی، جمعیت، مهاجرت، کاربری زمین و نقش‌های جنسیتی در کتابی مکتوب کرد و توضیح این روابط لقب گورو؛ زنِ راهبر جنبش زنان را برای او به ارمغان آورد. ذهن ما چگونه لنگر می‌اندازد، یا سوگیری «لنگر انداختن» چیست؟ این سوگیری مربوط به یکی از عملکردهای پر از خطای مغز است. در این سوگیری ذهن اولین اطلاعات دریافتی یا اعدادی را بدون هیچ پشتوانه علمی و تجربی به عنوان مرجع انتخاب می‌کند. برای سوگیری‌زدایی از این موضوع باید همیشه یک قدم از فرآیند فکری‌مان عقب‌نشینی کنیم، دائم قضاو‌ت‌هایمان را زیر سوال ببریم و بدانیم که مغز ما گاهی می‌تواند بزرگ‌ترین دشمن ما باشد. مدیر عامل اسبق شرکت اینتل گفته، تنها بدبین‌ها زنده می‌مانند. معنای این حرف این است که هیچ اتفاق بدی غیرممکن نیست و تنها یک آدم بدبین می‌تواند این احتمالات را در نظر بگیرد و برایش برنامه داشته باشد. کسانی که در بازارهای مالی فعال بوده‌اند می‌دانند معنی این حرف چیست. معامله‌گری زنده می‌ماند که به هیچ فرد و قانونی دل نبندد و احتمال هر اتفاق بدی را در ذهن داشته باشد و برای آن آماده باشد. اما افراد خوش‌بین نیز به نوعی دیگر بازار را به تعادل می‌رسانند. در مقاله‌ای در این شماره به تاثیر ویرانی جنگ بر اقتصاد می‌پردازیم. اینکه چگونه جنگ‌ها اقتصاد را به خاک سیاه می‌نشانند و مردم را به فقر می‌کشانند. در حال حاضر 27 جنگ و درگیری در جهان در حال انجام است که از وقوع بعضی از آنها دهه‌ها و از برخی دیگر چند سال می‌گذرد. نتیجه همه این درگیر‌ی‌ها چیزی نیست جز فاجعه. تاثیر جنگ بر رشد نابرابری، تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی را می‌خوانید. 

دراین پرونده بخوانید ...