شناسه خبر : 39207 لینک کوتاه

خواهران شیکاگو

ال‌کلاسیکوی علم اقتصاد مدرن

اقتصاددانان معرفی‌شده در این شماره کافه‌اقتصاد ادیت و گریس ابوت هستند؛ دو خواهر اقتصاددان، آمارشناس و مددکار اجتماعی آمریکایی. ادیت ابوت از پیشگامان حرفه مددکاری اجتماعی، به عنوان کنشگری پیشرو در حوزه اصلاح اجتماعی بر آن بود که باید انسان‌دوستی را در امر آموزش لحاظ کرد. گریس ابوت نیز مددکاری اجتماعی بود که در بهبود حقوق مهاجران و ارتقای سطح رفاه کودکان، به ویژه کار کودکان کار تلاش می‌کرد. بسیاری از علوم اجتماعی می‌توانند در موضوعاتی مانند رفتار مصرف‌کننده یا بازارهای کار که هویت اقتصادی دارند کاربرد داشته باشند. کاری که خواهران ابوت انجام دادند ریشه در نبود قوانین مناسب حمایتی، نظیر ضعف قانون کار، محدودیت‌های زنان و نبود رفاه در جامعه داشت. در یکی دیگر از مطالب این شماره کافه‌اقتصاد در مورد این موضوع صحبت کرده‌ایم که «سوگیری»‌ها چگونه بر رفتار اقتصادی ما تاثیر می‌گذارند. همه افراد با سوگیری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سوگیری یک نقطه ضعف منحصر‌به‌فرد انسانی است و از آنجا که سرمایه‌گذاران نیز انسان هستند، ممکن است از آن متاثر شوند. سوگیری‌های شناختی اغلب تصمیم‌گیری براساس مفاهیم تثبیت‌شده‌ای هستند که ممکن است درست باشند یا غلط. یک سوگیری شناختی به عنوان یک قاعده کلی به همان میزان که ممکن است واقعیت داشته باشد ممکن است غیرواقعی باشد. باید دید سوگیری‌های شناختی چگونه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما را منحرف می‌کنند یا ما را در مسیر درست هدایت می‌کنند. مطلب دیگر به کتابی می‌پردازد که پس از 22 سال در ایران تجدید چاپ شده است؛ آزادی انتخاب کتاب بزرگ و تاثیرگذار میلتون و رز فریدمن. پیتر بوتکه اثر این کتاب را در حرکت جهانی به سمت بازارهای آزاد در سال‌های 1979 تا 2003 بررسی کرده است. به نظر بوتکه بسیاری از خصوصی‌سازی‌های بعد از کمونیسم از نوشته‌های فریدمن الهام گرفته است. کتاب کینز و هایک؛ برخوردی که علم اقتصاد مدرن را رقم زد کتابی است که روایتی دست اول و جذاب از نزاع میان کینز و هایک را ارائه می‌دهد و در این شماره به آن اشاره شده است. 

دراین پرونده بخوانید ...