شناسه خبر : 37829 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90پایان همه‌گیری آغاز حیات مجدد اقتصاد است اما همه‌گیری صرفاً این پیامد را به همراه ندارد. اقتصاددانان برای بررسی نتایج آن به مطالعه ادوار تاریخی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که پس از بحران‌های غیرمالی از قبیل جنگ و همه‌گیری تولید ناخالص داخلی کشورها بهبود می‌یابد اما همزمان سه رویداد دیگر رخ می‌دهند. تمایل مردم به خرج کردن پس‌اندازها افزایش می‌یابد اما احساس عدم اطمینان پابرجاست؛ افراد و کسب‌وکارها روش‌های جدید را امتحان و ساختار اقتصاد را متحول می‌کنند و اغلب باید منتظر آشوب‌های اجتماعی بود که تبعات اقتصادی نیز به همراه دارند.

دراین پرونده بخوانید ...