شناسه خبر : 37570 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پایان کاستروها

برادران کاسترو پس از شش دهه زمام امور کوبا را رها کردند

رائول کاسترو، رهبر ۸۹ساله کوبا در سخنرانی گشایش هشتمین کنگره حزب کمونیست حاکم بر کوبا که تنها حزب در این کشور جزیره‌ای است، کناره‌گیری خود را از این سمت اعلام کرد. او گفت با این احساس بازنشسته می‌شود که «ماموریتش را به انجام رسانده و به آینده سرزمین پدری‌اش اطمینان دارد». کاسترو قبلاً ابراز تمایل کرده بود که کنترل حزب را به «میگوئل دیاز-کانل» بسپارد که در سال ۲۰۱۸ جانشین او در مقام رئیس‌جمهوری شد و نمونه شاخصی از نسل جوان‌تر وفاداران به کاستروهاست که به دنبال باز کردن اقتصاد کوبا بدون تغییر دادن نظام تک‌حزبی آن هستند. بازنشستگی او به این معناست که برای نخستین بار در طول سلطه بیش از شش دهه‌ای خانواده کاسترو بر کوبا، شخص دیگری زمام امور این کشور را در دست خواهد گرفت و آن را اداره خواهد کرد و این گذار در دورانی سخت برای این کشور انجام می‌شود چراکه وضعیت اقتصادی کوبا و نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اوج خود رسیده است.