شناسه خبر : 37233 لینک کوتاه

شارح چرخه خیر و شر

تاملی بر تجربه فرانسه درباره تورم و پول کاغذی

کافه اقتصاد این شماره را با معرفی خانم آن کروگر از تاثیرگذارترین متخصصان اقتصاد سیاسی شروع می‌کنیم. اقتصاددانی که بسیاری از کشورهای دنیا مشتاق دریافت توصیه‌های اقتصادی او هستند. کسی که تلاشی خستگی‌ناپذیر برای بهبود زندگی افراد و توسعه کشورها داشته است. یکی از مقالات شناخته‌شده او به تبیین این موضوع می‌پردازد که چطور در یک اقتصاد افراد کارآفرین می‌شوند و در یک اقتصاد دیگر رانت‌خوار سازمان ملل بیستم فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نام‌گذاری کرده است. شعار امسال این سازمان «درخواست عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال» انتخاب شده است. به راستی عدالت اجتماعی چیست و آیا رسیدن به آن امکان‌پذیر است؟ در این شماره کافه همچنین در مورد اصلاحات اقتصادی که کوبا در دستور کار قرار داده، بخوانید؛ کوبا سال گذشته بدترین بحران اقتصادی خود را پس از فروپاشی شوروی پشت سر گذاشت. تحریم‌های آمریکا، مشکلات اقتصادی داخلی و پاندمی کرونا موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی این کشور شده است. در مطلبی دیگر در این شماره کافه با توجه به نقش پول کاغذی در شرایط بدهی‌های هنگفت و کسری بودجه شدید یک تجربه تاریخی آورده شده است؛ تجربه فرانسه و تورم پول کاغذی. نقش پول کاغذی و ارتباط آن و ایده عقل‌محوری در انقلاب فرانسه بسیار عبرت‌آموز است.

دراین پرونده بخوانید ...