شناسه خبر : 36072 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90-1نظام سرمایه‌داری را با توجه به نمودهای عینی آن به سه طبقه بازار آزاد، بازار هماهنگ‌شده و اقتصاد سیاسی تقسیم می‌کنند که نمونه‌های هر کدام به همراه مزایا و معایب آنها را می‌توان در کشورهایی مشاهده کرد که از چنین مکتبی پیروی می‌کنند. شاید دوره شیوع ویروس کرونا را بتوان بهترین فرصت دانست که در آن با توجه به واکنش هر کدام و چگونگی برخوردشان با همه‌گیری مزایا و چشم‌انداز آینده آشکار می‌شود. پایان همه‌گیری کرونا آغاز زمانی خواهد بود که امثال آمریکا، سوئد و چین با ارائه دلایل مختلف خود را پیروز عرصه مقابله با کرونا بدانند.

دراین پرونده بخوانید ...