شناسه خبر : 43125 لینک کوتاه

دین و دنیا

درآمد و تبعیض چگونه بر سلامت مادران و نوزادان اثر می‌گذارد؟

«چرا مردم در سختی دیندارتر می‌شوند؟» این پرسش بهانه مقاله‌ای است که این شماره در فصل تحقیق منتشر شده است. پیام اصلی مقاله می‌گوید: رابطه منفی معناداری میان شاخص بارش-تبخیر و اعمال مذهبی مردم وجود دارد. برآوردها حاکی از آن است که شرایط آب‌وهوایی که به نفع بخش کشاورزی عمل می‌کند به کاهش اعمال مذهبی مردم منجر می‌شود و در مقابل، شرایط خشکسالی اعمال مذهبی مردم را بیشتر می‌کند.

«والدین شرمنده» عنوان مقاله دیگر این فصل است. هنگامی که افراد از ایفای نقش خود به عنوان پدر یا مادر راضی هستند خود را مثبت ارزیابی می‌کنند و در جایگاه خود احساس اعتبار می‌کنند. اما ناهماهنگی میان شیوه‌های فرزندپروری هر فرد و انتظارات اجتماعی از نقش والدین می‌تواند تهدیدی برای هویتشان محسوب شود. تهدید هویت والدین زمانی ایجاد می‌شود که پدر یا مادر احساس کنند یک رویداد مرتبط با کار، ادراک آنها از خود به عنوان والد را تضعیف کرده یا زیر سوال برده است.

مقاله دیگر درباره «سیاست عملی برای کنترل آلودگی خودروها» است. آلودگی هوا با منشأ خودرو در آمریکا از زمان شروع مقررات سخت‌گیرانه در دهه 1960 بیش از 99 درصد کاهش یافته است. این مقاله نشان می‌دهد سیاست‌ها در کاهش میزان انتشار گازهای آلاینده از اگزوز خودروهای ایالات متحده نقش موثری داشته است. مقاله دیگر به این پرسش پاسخ می‌دهد؛ «درآمد و تبعیض چگونه بر سلامت مادران و نوزادان اثر می‌گذارد؟» نتایج تولد به‌طور نابرابری با درآمد والدین متفاوت است و فرزندان والدینی که در طبقه بالایی توزیع درآمد قرار دارند، نسبت به فرزندانی که در طبقه پایینی قرار دارند، نرخ تولد نوزاد کم‌وزن و زایمان زودرس بالاتری دارند. 

دراین پرونده بخوانید ...