شناسه خبر : 41335 لینک کوتاه

ویرانی در آبادان

ساختمان 10طبقه متروپل فروریخت

ویرانی در آبادان

ظهر روز دوشنبه دوم خردادماه، ساختمان 10طبقه متروپل در آبادان فروریخت. تاکنون ده‌ها کشته و مصدوم از این فاجعه به جا مانده است. آواربرداری ادامه دارد و امیدها به زنده بیرون آمدن محبوس‌شدگان کم است. به نظر می‌رسد طی نشدن روال قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعف‌هایی بود که به این حادثه منجر شد. بعضی از سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه‌های بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینه‌ها و بوروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کنند و مستقیماً سراغ شهرداری می‌روند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه‌ها بسیار بالاست شهرداری‌ها نیز با آنها همکاری می‌کنند. بر این اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی می‌کند. در پروژه مذکور هم نباید پروانه در آن مقطع صادر می‌شد؛ چرا که روال اولیه آن طی نشده بود. گویا بعد از آنکه در سال ۱۳۹۶ پروانه ساختمان متروپل صادر شد، سازمان نظام مهندسی از شهرداری درخواست کرد تا اجازه نظارت به این پروژه را به مهندسان سازمان بدهد اما تا سال ۱۳۹۹ چنین اجازه‌ای صادر نشد. مالک در خصوص ورود سازمان نظام مهندسی مقاومت می‌کرد تا اینکه از خرداد سال ۱۳۹۹ ناظران سازه و معماری تاسیسات به صورت قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی و در این پروژه وارد عمل شدند. در این پروژه بعضی تذکرات خیلی جدی داده شده که چندان مورد توجه سازندگان قرار نگرفته است. چه‌بسا اگر به هشدارها عمل می‌شد امروز شاهد چنین اتفاقی نبودیم. یک ماه قبل با توجه به خطرات پروژه، به شهرداری دستور توقف آن داده شد. پیگرد قضایی بر عهده کارشناسان دادگستری است و مردم امیدوارند با متخلفانی که گفته می‌شود دستگیر شده‌اند برخوردهای قانونی صورت گیرد.