شناسه خبر : 45236 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شامه سیاسی

آیا احساس انزجار از بوی بد با گرایش سیاسی ارتباط دارد؟

فصل تحقیق این هفته با مقاله‌ای درباره رفع اتهام از بنگاه‌ها آغاز می‌شود. «چرا بنگاه‌ها نقشی در افزایش تورم ندارند؟» با ظهور مجدد تورم اخیر، این مقاله به بررسی تاثیر متقابل سود شرکت‌ها و توزیع درآمد در شکل دادن به تورم و تقاضای کل در چارچوب نیوکینزی می‌پردازد و در آن یک شرط تحلیلی جدید برای سود دوره‌ای و تورمی به دست می‌آید. همچنین نشان داده می‌شود که افزایش تقاضای کل از طریق یک کانال سرمایه‌گذاری و نه از طریق سود انجام می‌شود که با روایتی که تورم بالا را به «طمع شرکت‌ها» نسبت می‌دهد ناسازگار است.

مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آیا احساس انزجار از بوی بد با گرایش سیاسی ارتباط دارد؟» اقتدارگرایی به عنوان یک موضوع تحقیقاتی در روان‌شناسی سیاسی به دلیل داشتن پتانسیل بالا برای توضیح روندهای سیاسی، بسیار مهم است. نگرش‌های اقتدارگرا به‌طور مداوم با احساس انزجار مرتبط بوده‌اند، احساسی که تصور می‌شود برای محافظت از ارگانیسم در برابر آلودگی تکامل یافته است. در این مقاله فرض می‌شود که حساسیت انزجاری به بوی بدن (BODS) ممکن است با تمایل به اقتدارگرایی مرتبط باشد، زیرا سیستم ابتدایی بدن برای تنظیم تماس بین‌فردی و اجتناب از بیماری دارای ویژگی‌های کلیدی است که در تمایل به استبداد نیز مشاهده شده است. 

دراین پرونده بخوانید ...