شناسه خبر : 42286 لینک کوتاه

آسانسور جنایت

نقش استارت‌آپ‌ها در اکوسیستم نوآوری چیست؟

«نقش استارت‌آپ‌ها در اکوسیستم نوآوری چیست؟» این پرسش موضوع یکی از مقالات این فصل تحقیق است. در ورودی این یادداشت آمده است: «از سال 2000، سهم استارت‌آپ‌ها در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاه‌های برتر ایالات متحده رشد کرده است. با این حال، پژوهش‌های پیشین در مورد مزایای خاص سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپ در فرآیند نوآوری نسبت به جایگزین‌های سنتی‌تر مانند دانشگاه و شرکت‌های مستقر در بخش خصوصی حرف چندانی برای گفتن ندارد.» مقاله دیگر درباره بارداری و اثر کاهشی آن بر رفتارهای انحرافی و جنایت‌هاست. «بارداری، نقطه عطف کاهش جرائم» به عنوان جدیدترین یافته‌های قرن در حوزه واکاوی روابط بین «تشکیل خانواده، جرم و جنایت» می‌تواند راهگشای نهادهای بین‌المللی باشد. پرسش دیگر این هفته که مقاله‌ای را به خود اختصاص داده درباره مالیات است. آیا مالیات بر سود سهام، به تشویق سرمایه‌گذاری منجر می‌شود؟ شرکت‌هایی که سود سهام پرداختی بالایی داشته و پس از افزایش مالیات، سود پرداختی را به طور قابل‌توجهی کاهش دادند در صورت محدود بودن یا کم‌بازده بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منابع مازاد ایجادشده را خرج نمی‌کنند. «کشش فقر» عنوان مقاله دیگر این فصل است. کشش فقر که کاکوانی معرفی کرد، مفروضاتی داشت که با دنیای حال حاضر کمی تفاوت دارد؛ از جمله اینکه این تحقیقات تاثیر رشد اقتصادی بر فقر را بیش از اندازه واقعی تخمین می‌زند. اما این مدل به عنوان یک نمونه اولیه برای تحلیل اثر مولفه‌های اقتصاد کلان بر فقر و نابرابری مدلی ارزنده است. مقاله دیگر به این پرسش پاسخ می‌دهد که «باورها چگونه به سازگاری رفتاری منجر می‌شوند؟» پیش‌فرض مقاله این است که برانگیختن باورها باید نه‌تنها از لحاظ نظری، بلکه در یک مفهوم رفتاری بالفعل نیز با انگیزه سازگار باشد. محققان در این پژوهش افراد را تشویق می‌کنند تا باورهای خود را درست و صادقانه گزارش کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...