شناسه خبر : 41784 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روایت‌های رکود

آیا داستان‌ها می‌توانند ما را از رکودهای بعدی آگاه کنند؟

«آیا حمایت‌گرایی عواقب مثبتی هم دارد؟» این پرسش عنوان یکی از مقاله‌های این هفته است. در این مقاله پیامدهای حمایت‌گرایی بر نوسان‌های کلان اقتصادی مطالعه شده است. ابتدا با استفاده از داده‌های سیاست‌های تجاری با فرکانس بالا، شواهد تازه‌ای در مورد اثرات پویای موانع تجاری موقت ارائه شده است. در پیام اصلی این مقاله آمده است: حمایت‌گرایی حتی زمانی که به‌طور موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد پرهزینه باقی می‌ماند.

«روایت‌های رکود» عنوان یکی دیگر از مقاله‌های این هفته است. یافته‌های پژوهش نویسندگان این مقاله نشان می‌دهد که روایت‌ها و داستان‌ها اغلب یک رابطه علی بین رویدادهای متوالی و اتفاقاتی که در آن میان رخ می‌دهد ارائه و آنها را به هم مرتبط می‌کند. بنابراین افرادی که به این داستان‌ها و روایت‌ها توجه می‌کنند قیاسی برای چگونگی و چرایی اتفاقات و پیامدهای آینده انجام می‌دهند. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تحت تاثیر روایت‌های مربوط به رویدادهای نادر، مانند سقوط بازار سهام، در مقایسه با رویدادهای رایج قرار گیرند.

«زبان رسانه‌ای قتل‌های پلیسی چه چیزی را برملا می‌کند؟» این پرسش مقاله دیگر این فصل تحقیق است. بررسی مجموعه‌ای جامع از داده‌های خشونت پلیس گروه تحقیقات (MPV) که قتل‌های پلیس در ایالات متحده را از سال 2013 شناسایی، مستند و پردازش می‌کند فقط در سال 2015، بالغ بر 3 /98 درصد از قتل‌های پلیس را با اطلاعاتی کامل از نام قربانی، اداره پلیس، مسوول قتل، نژاد قربانی، کدپستی محل سکونت او و آدرس محل وقوع حادثه، ثبت کرده است. «تله مشورت» مقاله دیگر این فصل است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که مشاوره‌های مالی گاهی با برخی سوگیری‌ها همراه است.

دراین پرونده بخوانید ...