شناسه خبر : 41342 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مسکن دورکاری

چرا تصمیمات بارداری به توافق ختم نمی‌شود؟

فصل تحقیق این هفته با مقاله‌ای درباره «دورکاری و اثر آن بر بازار مسکن» آغاز می‌شود. دورکاری چه میزان بر قیمت مسکن تاثیر گذاشته است؟ در خلاصه این مقاله آمده؛ مسیر آینده هزینه‌های مسکن ممکن است به‌شدت به مسیر دورکاری بستگی داشته باشد. اگر دورکاری معکوس شود، ممکن است اثر معکوس عمومی در تقاضای مسکن و قیمت مسکن رخ دهد.

مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «چرا تصمیمات بارداری به توافق ختم نمی‌شود؟» اقتصاد باروری، یک داستان قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه دارد. در این اقتصاد، دگماتیست‌ها، برمبنای جزم‌ها و مانیفست‌های انحصاری، وامدار اندیشه‌های غیردیالکتیک سیاسی و مذهبی‌اند و بر مطلوبیت تملک، اصرار دارند.

«افراد مسن زمان را چگونه مدیریت می‌کنند؟» این پرسشی است که نویسنده در قالب مقاله‌ای به آن پرداخته است. مقایسه آمارهای مربوط به نرخ امید به زندگی و متوسط طول عمر افراد در چند دهه اخیر نشــان می‌دهد که افراد نسبت به گذشته بیشتر عمر می‌کنند. افزایش امید به زندگی به این معناست که افراد مسن (یعنی افراد بالای 65 سال) سال‌های زیادی پس از بازنشستگی خود زندگی خواهند کرد.

اندازه‌گیری فقر عنوان دیگری است که در مقاله‌ای به آن پرداخته شده است. یافته جنجال‌برانگیز مقاله این است که حتی اگر خانوارهای آمریکایی تمام منابع در دسترس بانکی، مالی و اعتباری خود را به کار گیرند، باز هم 6 /9 درصد از جمعیت این کشور (معادل 31میلیون نفر) نمی‌توانند از پس ابتدایی‌ترین کالاهای مورد‌نیاز زندگی برآیند. 

دراین پرونده بخوانید ...