شناسه خبر : 39811 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سوگیری یادگیری

«نفتا» با اقتصاد آمریکا چه کرد؟

«آرژانتین چگونه از کشوری ثروتمند به کشوری فقیر تبدیل شد؟» پرسشی است که پروفسور آلن تیلور استاد برجسته اقتصاد و مالی در دانشگاه کالیفرنیا در مقاله‌ای به آن پاسخ داده است. در ترجمه این مقاله آمده است: تاریخ اقتصادی آرژانتین نشان‌دهنده یکی از دراماتیک‌ترین مثال‌های واگرایی اقتصادی در جهان مدرن است. بررسی عمیق ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی آرژانتین نشان می‌دهد که در یک مکانیسم اقتصادی، نمی‌توان از توضیحات تک‌عاملی استفاده کرد و تنها یک عامل را باعث مشکلات اقتصادی آرژانتین دانست.

جنبه پنهان توافق تجاری، » نفتا» با اقتصاد آمریکا چه کرد؟ عنوان یکی از مقاله‌های این فصل تحقیق است. در این مقاله ارزیابی آثار سیاسی نفتا با انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا آغاز می‌شود. بر این اساس در‌حالی‌که مناطقی که بیشترین اثرپذیری را از نفتا داشته‌اند قبل از توافق، در انتخابات مجلس بیشتر به حزب دموکرات رای می‌دادند، اما از اوایل دهه 1990 میلادی به بعد -زمان مطرح و اجرایی شدن نفتا- روی به جمهوریخواهان آوردند. تا سال 2000 این مناطق بیش از هر جای دیگری به جمهوریخواهان رای دادند. شواهد مشابهی نیز برای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.

«چرا ما در برابر یادگیری اطلاعات درست، مقاومت می‌کنیم؟» پرسشی است که مقاله به آن پاسخ می‌دهد. پیام اصلی این مقاله که دورات گونسالویس استادیار اقتصاد در دانشگاه کالج لندن نوشته این است: باورهای ما نسبت به رد نظریاتی که از قبل در ذهنمان نهادینه شده است، انعطاف‌پذیری کمتری دارد. زیرا تفسیر اطلاعاتی که از این ابطال دریافت می‌کنیم بسیار پیچیده و سخت است.  

دراین پرونده بخوانید ...