شناسه خبر : 38861 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکمرانی تاجران

چگونه سیاست‌های انگیزشی نرخ سزارین را در ایران کاهش داد؟

احتمالاً زیاد شنیده‌اید که در کشور ما نرخ انجام عمل سزارین بالا رفته و از حالت یک عمل جراحی برای مواقع اضطرار به یک شکل معمول تولد نوزاد تبدیل شده است؛ عملی که البته موافقان و مخالفان سرسختی دارد. به‌تازگی یک مقاله علمی که حاصل پژوهش کوثر یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و حنیفا پیلوار، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه کویین‌مری لندن است، منتشر شده که به بررسی کاهش نرخ سزارین از سال 2014 تاکنون در اثر سیاستگذاری وزارت بهداشت برای تشویق زایمان طبیعی می‌پردازد. فارغ از اینکه تا چه اندازه عمل سزارین مثبت یا منفی ارزیابی شود، ایران در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که نرخ بالای سزارین را به ثبت رسانده است؛ یعنی 55 درصد. در حالی که نرخ ایده‌آل سازمان بهداشت جهانی رقمی بین 10 تا 15 درصد است و کشورهای توسعه‌یافته نیز نرخ‌هایی نزدیک به همین بازه دارند. اگرچه باید عنوان کرد که به طور کلی در 30 سال گذشته، سهم سزارین از کل زایمان‌ها در جهان فزاینده بوده است.

در ایران بعد از افزایش قابل توجه این سهم، از حدود هفت سال قبل وزارت بهداشت سیاست‌هایی برای تشویق زایمان طبیعی، مانند رایگان کردن آن در بیمارستان‌های دولتی، پاداش برای پزشکانی که زایمان طبیعی انجام می‌دادند، در نظر گرفت که باعث شد نرخ کل سزارین‌ها با پنج درصد کاهش مواجه شود.

همچنین تحقیق دیگری که در این بخش آورده شده است به حکمرانی تاجران می‌پردازد و از پژوهشی می‌گوید که شرایط اقتصادی ایالت‌های آمریکا در زمانی که سیاستمدارانی از جنس تاجران بخش خصوصی داشته‌اند بهتر شده است. در نهایت اینکه مقاله دیگری با تمرکز روی لندن در دوران همه‌گیری وبا و بعد از آن نشان می‌دهد که چگونه یک اپیدمی یا پاندمی می‌تواند تغییرات زیادی در بافت شهر ایجاد کند و برخی مناطق مسکونی را از چشم شهروندان بیندازد..

دراین پرونده بخوانید ...