شناسه خبر : 38767 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مصائب رئیس‌کل

آیا بانک‌های مرکزی باید نظاره‌گر وقوع بحران‌های مالی باشند؟

«چرا تغییر رئیس کل بانک مرکزی برای بازارها مهم است؟» این اولین مقاله این فصل تحقیق مجله تجارت فردا است. در توضیح این پرسش آمده است: «تاکسین شیناواترا، نخست وزیر تایلند در سال 2001 پس از مذاکرات غیرعلنی با رئیس بانک مرکزی پیرامون مسیر نرخ بهره، تصمیم به برکناری او گرفت. این تصمیم با زیر سوال بردن استقلال سیاسی بانک مرکزی، واکنش شدید بازارهای این کشور را به دنبال داشت. تغییر در ریاست بانک مرکزی ممکن است حاوی پیام‌های مهمی پیرامون آینده سیاست‌های پولی یک کشور، به‌ خصوص اقتصادهای درحال‌ توسعه و نوظهور، باشد.»

مقاله دوم این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «هر چه استقلال بانک مرکزی ضعیف‌تر باشد، و رئیس کل رابطه حزبی داشته باشد، تمایل سیاستگذار پولی به سیاستگذاری ضدتورمی کاهش پیدا می‌کند و هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد و رئیس کل، وابستگی حزبی داشته باشد، تمایل بانک مرکزی به سیاستگذاری ضدتورمی افزایش پیدا می‌کند. این یافته‌ها بخش رو به رشدی از اقتصاد را که نشان از تاثیر سیاسیون بر سیاستگذاری‌های پولی و مالی دارد تقویت می‌کند. به طور کلی، اعضای احزاب سیاسی، سیاست‌های انبساطی را نسبت به دیگر افراد ترجیح می‌دهند.»

مقاله آخر این فصل تحقیق نیز درباره مساله بانک مرکزی است. این پرسش که «آیا بانک‌های مرکزی باید نظاره‌گر وقوع بحران‌های مالی باشند؟» پیام اصلی مقاله در این خلاصه شده است که « قبل از بحران مالی سال 2008، این وفاق وجود داشت که شکست دولت بزرگتر از شکست بازار است و بنابراین اگر قرار است شکست بازار رخ دهد، باید گذاشت این اتفاق رخ دهد و دولت نباید دخالت کند. اما از سال 2008 به بعد این دیدگاه جایگاه خود را از دست داد و دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعد از سال 2008 این است که بانک‌های مرکزی باید برای جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی وارد عمل شوند.

دراین پرونده بخوانید ...