شناسه خبر : 32731 لینک کوتاه

قاعده بازی

سیاستمداران چگونه مردم را با خود همراه می‌کنند؟

در دنیای دموکراسی، بخش عمده‌ای از قدرت سیاستمداران از رای مردم می‌آید. حتی در جوامعی که دیکتاتورها بر آنها حاکم هستند نیز اگر حاکمان نتوانند مردم را راضی نگه دارند، چندان در راس قدرت باقی نخواهند ماند. برای همین مولفه اصلی در رسیدن به قدرت، جذب آرای عمومی است. اما سیاستمداران چگونه مردم را با خود همراه می‌کنند؟ ابزارهای سیاستمداران برای همراه کردن مردم با خود چیست؟ در این پرونده به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا بعضی از سیاستمداران برای جذب‌آرای عمومی به روش‌های پاک روی می‌آورند و بعضی دیگر به روش‌های کثیف؟ روش‌های پاک روش‌هایی هستند که در عین حال که یک سیاستمدار را به قدرت می‌رسانند، در جهت منافع نیز هستند. در مقابل روش‌های کثیف روش‌هایی هستند که اگرچه سیاستمدار را به قدرت می‌رسانند، اما در جهت منافع مردم نیستند. چه عاملی مولفه اصلی در روی آوردن سیاستمداران به روش‌های پاک و کثیف است؟ پاسخ در انگیزه نهفته است. شرایط گذشته و حال یک کشور تا چه اندازه روی استراتژی سیاستگذار برای جذب رای در انتخابات بعدی تاثیر می‌گذارد؟ سیاستمداران ابزارهای مختلفی برای جذب رای دارند. آنها وعده‌های مختلفی را برای جلب توجه می‌دهند. بعضی از آزادی سوءاستفاده می‌کنند و بعضی از شاخص‌های اقتصادی. بعضی از مذهب سوءاستفاده می‌کنند و بعضی از معادلات سیاسی بین‌المللی. در این پرونده همچنین به این سوال پاسخ می‌دهیم که کثیف‌ترین روش‌ها و پاک‌ترین روش‌های جذب آرای عمومی در انتخابات کدام‌ها هستند؟ همچنین مثال‌های مختلفی از سیاستمدارانی می‌زنیم که با اتخاذ استراتژی‌های کثیف و پاک رای خریده‌اند. به علاوه نشان خواهیم داد که تورم در آلمان چگونه به هیتلر کمک کرد که با وعده‌های دروغین آرای مردم را جلب کند و همچنین نشان می‌دهیم که پوتین چگونه توانسته است اعتماد مردم را بخرد و از این اعتماد در برابر تحریم‌های اروپا و آمریکا استفاده کند.

دراین پرونده بخوانید ...