چالش رومر

هفته نامه تجارت فردا شماره 202

چالش رومر

 • اقتصاد ایران - تحلیل

بیست سوالی سانحه ریلی

سوالات و ابهامات سانحه تلخ ریلی سمنان - مشهد

بیست سوالی سانحه ریلی

با مشت تایپ کردن

تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار بیمه

با مشت تایپ کردن

 • فصل اول - خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

دخل‌وخرج دولت

بودجه ۹۶

هدفمندی یارانه‌ها

نقدینگی

جنجال لغو سخنرانی

 • فصل سوم - بازارها

گزارش تحلیلی

بازار بدهی

توقف نمادها

مسکن

طلا

خودرو

 • محصول تازه‌وارد نیسان به ایران ارزش خریدن دارد؟

  زشتِ زیبا

 • فصل چهارم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

طراحی بازار

سرمایه‌گذاری مشترک

موافقتنامه TFA

 • فصل پنجم - کافه

گزارش تحلیلی

تبلیغ در جم

هزینه تولید فیلم

اقتصاد ورزش

معرفی کتاب

 • فصل ششم - بین‌‌الملل

خبرنامه

آزادی تجارت

 • کدام کشورها آزادترین فضای تجاری دنیا را دارند؟

  محک آزادی

خروج از توافق تجاری

مقالات

 • فصل هفتم - باشگاه اقتصاددانان

پل رومر

نوبل ۲۰۱۶