مصاف توسعه و تقسیم

هفته نامه تجارت فردا شماره 219

مصاف توسعه و تقسیم

  • بازخورد

بازخورد

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

توصیه به رقبا

رئیس‌جمهور: همه زندگی مردم در اقتصاد خلاصه نمی‌شود

توصیه به رقبا

گزارش تحلیلی

یارانه

بودجه خانوار

اصلاح بنگاهداری

تقویت اقتصاد

زیان بیمه

  • فصل سوم: پرونده ویژه - انتخابات 96

وقت انتخابات(اینفوگرافیک)

نیازهای امروز اقتصاد و شعارهای کاندیداها

وقت انتخابات(اینفوگرافیک)

گزارش تحلیلی

  • فصل چهارم: بازارها

بر مدار صعودی(اینفوگرافیک)

رکوردشکنی بورس با ثبت بازدهی 1 /44 درصدی در فروردین 96

بر مدار صعودی(اینفوگرافیک)

گزارش تحلیلی

حد نگهداری ارز

بازار سرمایه

فولاد

  • فصل پنجم: اقتصاد اجتماعی

سرمایه فوتبال

قهرمان لیگ برتر از چه دستاوردهایی باید حفاظت کند؟

سرمایه فوتبال

گزارش تحلیلی

اعتراض کارگری

تب ثبت‌نام

مالکیت بناهای تاریخی

  • فصل ششم: اقتصاد توسعه

معجزه گرجستان

  • فصل هفتم: بیـن‌‌الملل

اقتدار رجب

مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی موافقت کردند

اقتدار رجب

خبرنامه

جنگ کره

رشد تجارت

هک‌های بانکی

مقالات