غصه هامون

هفته نامه تجارت فردا شماره 198

غصه هامون

 • اقتصاد ایران - تحلیل

کجای جهان ایستاده‌ام؟

شاخص‌های جهانی چگونه بر کیفیت زندگی و حکمرانی کشورها تاثیر می‌گذارند؟

کجای جهان ایستاده‌ام؟

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

جایگاه ایران

رشد پایدار

نرخ سود

مداخله در بازار کشاورزی

خیریه‌ها

ترمیم کابینه

 • فصل سوم - پرونده ویژه - تالاب‌های ایران

گزارش تحلیلی

روزگاری هامون

سینما و بحران آب

مرگ تالاب‌های ایران

تالاب‌های خاورمیانه

میزگرد

 • محمد درویش، محمد احسانی و شهربانو امانی از دلایل و مشکلات خشکی دریاچه هامون و ارومیه می‌گویند

  روزگار ناخوش هامون

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

تازه‌واردان بورس

مسکن اجتماعی

اقساط بانک‌ها

میتسوبیشی

 • فصل پنجم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

برون‌گرایی

صادرات معدنی

 • فصل ششم - کافه

گزارش تحلیلی

اسنپ

معرفی کتاب

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

جنگ آب

گفت‌و‌گو

مقالات