عبور از بحران

هفته نامه تجارت فردا شماره 159

عبور از بحران

 • اقتصاد ایران - تحلیل

نقدی بر حواشی آزادسازی

معجزه بازارهای آزاد با آزادی در آسمان‌ها

نقدی بر حواشی آزادسازی

فقر شاغلان

شرایط اقتصادی بسیاری از شاغلان چندان بهتر از بیکاران نیست

فقر شاغلان

بازآفرینی شهری به نام ایران

راه گریز از معضلات پر‌تعداد شهرها و شهرنشینان چیست؟

بازآفرینی شهری به نام ایران

 • فصل اول - خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

گفتمان ملی پساتحریم

حذف‌شدگان یارانه

ایران و ترکیه

وعده‌های انتخاباتی

شورای پرحاشیه

 • فصل سوم - پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

تجارت خارجی

نظام بانکی در پساتحریم

گشایش‌های نفتی

سرمایه‌گذاری خارجی‌

گفت‌وگوی ویژه

 • محمد فطانت به انتظار روزهای خوش بورس نشسته و به آینده امیدوار است

  دعوت به بازی

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

پلیس در بازار ارز

آینده لوکس‌ها

لوکس فرانسوی

 • فصل پنجم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

بلیت هواپیما

بلیت قطار

صنعت بیمه

 • فصل ششم - کافه

گزارش تحلیلی

نشنال جئوگرافیک

 • به بهانه گزارش «نشنال جئوگرافیک» و معرفی ایران بهعنوان اولین مقصد جذاب گردشگری جهان در سال ۲۰۱۶

  مقصد پیشنهادی

اسکان غیررسمی

ثبت اسناد و احوال

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

چهره‌های سال

گزارش توسعه انسانی

مقالات