سنگین و سرگردان

هفته نامه تجارت فردا شماره 165

سنگین و سرگردان

 • اقتصاد ایران - تحلیل

گمشده در ترجمه

چرا «کارآفرین» ترجمه مناسبی برای «آنتروپرونر» نیست؟

گمشده در ترجمه

قراردادهای جدید و منافع ملی

چرا با قراردادهای جدید نفتی دولت یازدهم مخالفت می‌شود؟

قراردادهای جدید و منافع ملی

 • فصل اول - خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

 • فرصت‌های فراروی بخش خصوصی در دوران پساتحریم

  اقتصاد پسادولتی

 • نگاهی به نقش کم‌نظیر، چشم‌انداز مبهم و چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاری گاز در ایران

  فردای گاز

طعنه روحانی

ظریف اقتصادی

پول کثیف

موسسه ثامن‌الحجج

رشد اقتصادی

سیاستگذاری گاز

جرم سیاسی

 • فصل سوم - بازارها

خودرو

مالیات مسکن

 • فصل چهارم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

سفر چینی

رانندگی با تاکسی نو

 • فصل پنجم - کافه

گزارش تحلیلی

خودزنی در دانشگاه

بودجه سینما

انقلاب سفید

 • فصل ششم - پرونده ویژه - داوس ۲۰۱۶

گزارش تحلیلی

اقتصاد جهان

اقتصاد انرژی

 • واکاوی آینده بازار انرژی پس از سقوط شدید قیمت نفت

  فصل ابهام

توافق هسته‌ای

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

واقعیت‌های عربستان

مقالات