در مسیر باد

هفته نامه تجارت فردا شماره 225

در مسیر باد

 • بازخورد

بازخورد

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد ایران

حذف سیاست از عرصه اقتصاد

رئیس‌جمهور: باید دولت اقتصاد را رها کند، نه دولت بنگاه‌دار خوبی است نه عزیزان نظامی ما

حذف سیاست از عرصه اقتصاد

گزارش تحلیلی

رشد اقتصادی

 • واکاوی رشد اقتصادی 8 /3درصدی از دوربین مرکز آمار ایران

  پراکندگی رشد

 • حساب‌های فصلی مرکز آمار از رشد اقتصادی چه می‌گوید؟

  هاله ابهام

 • رامین مجاب از چگونگی رسیدن رشد اقتصادی به 3 /8 درصد و چشم انداز آن می‌گوید

  رشد متزلزل

اصلاح یارانه‌ها

 • فصل سوم: پرونده ویژه - بحران بانکی

آتش که گرفت خشک‌و‌تر می‌سوزند (اینفوگرافیک)

بررسی ابعاد و راهکار‌های مقابله با بحران بانکی

آتش که گرفت خشک‌و‌تر می‌سوزند (اینفوگرافیک)

گزارش تحلیلی

 • فصل چهارم: پرونده ویژه - آموزش

چالش آموزش(اینفوگرافیک)

کدام آموزش کاراتر است؛ پولی یا رایگان؟

چالش آموزش(اینفوگرافیک)

گزارش تحلیلی

آموزش رایگان

دانشگاه آزاد

 • تجربه دانشگاه پولی در ایران چه نتایجی به دنبال داشته است؟

  مزد درس

 • برندگان و بازندگان تجربه دانشگاه آزاد چه کسانی بودند؟

  ترازنامه دانشگاه پولی

 • روایت علینقی مشایخی از عوامل و عواقب گسترش تحصیلات پولی در نظام آموزش عالی ایران

  دست‌های خالی

تجربه دیگران

 • فصل پنجم: بازارها

خواب بهاری

آیا با فرا رسیدن فصل تابستان بازار مسکن هم داغ‌تر می‌شود؟

خواب بهاری

گزارش تحلیلی

نرخ سود

یکسان‌سازی ارز

صندوق‌ سرمایه‌گذاری

 • فصل ششم: کسب‌و‌کار

صنعت پرظرفیت

چگونه می‌توان از پتانسیل‌های صنایع غذایی بهره برد؟

صنعت پرظرفیت

گزارش تحلیلی

تجارت غذا

بازارگشایی غذا

سیاستگذاری غذا

 • فصل هفتم: اقتصاد اجتماعی

مساله قرن

تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری بر حفظ محیط زیست

مساله قرن

گزارش تحلیلی

مهاجران

اختلالات عضلانی

 • فصل هشتم: بیـن‌‌الملل

در خدمت زمین

ابراز تاسف سران دنیا از خروج آمریکا از پیمان پاریس

در خدمت زمین

خبرنامه

مقالات