در برابر باد

هفته نامه تجارت فردا شماره 145

در برابر باد

 • فصل اول: حاکمیت

اقتصاد مقاومتی

 • فصل دوم: جامعه ایرانی / رویدادها

گزارش تحلیلی

 • رویدادهای سیاسی، اجتماعی و دیپلماسی ایران در شش ماه گذشته چقدر مردم را امیدوارتر کرد؟

  ثمره امید

 • مروری بر تحولات و رخدادهای فروردین تا شهریور ۱۳۹۴

  در جام برجام

سیاست

دیپلماسی

 • ایران نخستین کشوری بود که توانست بدون جنگ و خونریزی از تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود

  آشتی‌کنان تهران و جهان

جامعه

سیاستگذار / گفت‌وگوی ویژه ۱

 • گفت‌وگو با علی جنتی درباره عملکرد دولت در سیاست، اقتصاد، دیپلماسی و اقتصاد هنر

  ظرایف روحانی

 • فصل سوم: اقتصاد ایران / رویدادها

گزارش تحلیلی

حاشیه‌ها

رفت‌وآمد دولتمردان

سیاستگذاری

میزگرد

 • چشم‌انداز نجات اقتصاد ایران در میزگردی با حضور سعید لیلاز و علی میرزاخانی

  نقاهت طولانی

 • فصل چهارم: کارنامه دولت / وعده‌های روحانی

گزارش تحلیلی

سیاست

اقتصاد

دیپلماسی

جامعه

میزگرد

 • یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری از وعده‌های روحانی و انتظارات از دولت او می‌گویند

  انتظار از اعتدال

 • فصل پنجم: اقتصاد ایران / شاخص‌ها

شاخص‌ها

ضعف داده‌های آماری

گفت‌وگو

سیاستگذار / گفت‌وگوی ویژه ۲

 • فصل ششم: به روایت اقتصاددانان

چشم‌انداز

میزگرد

 • چشم‌انداز اقتصاد ایران در میزگردی با حضور مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی

  فصل صبوری

سیاستگذار / گفت‌وگوی ویژه ۳

 • فصل هفتم: نظام اداری / سازمان‌های اقتصادی

سازمان‌های بی‌سازمان

سازمان‌های شاخص زیرتیغ منتقدان بخش خصوصی

سازمان‌های بی‌سازمان

بانک مرکزی

میزگرد

سیاستگذار / گفت‌وگوی ویژه ۴

 • فصل هشتم: بازارها

چشم انداز

میزگرد

 • بررسی راهکارهای برون‌رفت از رکود سنگین بورس در میزگردی با حضور محمد فطانت و حسین عبده‌تبریزی

  در مسیر بهبود

 • فصل نهم: کافه کتاب / کتاب‌های دنیای اقتصاد

چرا باید کتاب خواند؟