خوره اقتصاد

هفته نامه تجارت فردا شماره 191

خوره اقتصاد

 • اقتصاد ایران - تحلیل

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

وعده مهر

پتانسیل خفته

ظرفیت بانکداری بدون ربا در مسابقه با سایر نظام‌های بانکی

پتانسیل خفته

 • فصل اول - خبرنامه

فرمان تقویت توان تهاجمی

مقام معظم رهبری: باید علاوه بر توان دفاعی توان تهاجمی را نیز افزایش داد

فرمان تقویت توان تهاجمی

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

اختلاف در دولت

شک به آمار

افزایش تورم

میادین مشترک نفتی

 • نگاهی به وضعیت میادین مشترک نفت و گاز ایران و سیاستگذاری بهینه برای برداشت از آنها

  گنج‌های مشترک

 • فصل سوم - پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

رشد اقتصادی ایران

میزگرد

 • واکاوی زوایای رشد اقتصادی در میزگردی با حضور داوود سوری، پویا جبل‌عاملی و رضا بوستانی

  تزلزل رشد

 • فصل چهارم: باشگاه اقتصاددانان - اقتصاددانان جوان

خوره اقتصاد

علی شوریده و مریم سعیدی از نقش ریاضی در اقتصاد می‌گویند

خوره اقتصاد

 • فصل پنجم - بازارها

گزارش تحلیلی

نرخ سود

حذف سوداگری

مسکن

فروش تراکم

 • فصل ششم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

تحریک تقاضا

ثبت خودرو

اتاق کاشان

 • فصل هفتم - کافه

گزارش تحلیلی

نه به اعدام قاچاقچیان؟

فروشنده

 • فصل هشتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

نفت ایران

مقالات