بیم امید

هفته نامه تجارت فردا شماره 178

بیم امید

 • اقتصاد ایران - تحلیل

رویای اقتصاد ایران

آیا رشد پایدار و اشتغال‌زا در سال ۱۳۹۵ محقق می‌شود؟

رویای اقتصاد ایران

زمینه‌سازی برای بازگشت

جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم باب جدیدی در تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی

زمینه‌سازی برای بازگشت

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

صندوق بین‌المللی پول

بانکداران در لندن

در برابر تروریسم

 • تحلیل محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

  فرجام یک قانون

 • با اجرای قانون مبارزه تامین مالی تروریسم زمینه برای بازگشت ایران به نظام بانکی بین‌المللی فراهم می‌شود؟

  قانون راهگشا

عبور از روحانی

 • فصل سوم - پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

نقد دولت

ضعف دولت

سیاستگذاری اقتصادی

پرده آخر

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

مسکن مهر

 • اثر مسکن مهر بر بازار مسکن حاشیه شهر تهران چیست؟

  مشکل پیچیده

 • عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان از بازار خرید و فروش مسکن مهر در حاشیه پایتخت می‌گوید

  هجوم سوداگران

 • عرضه واحدهای مسکونی مهر، بازار مسکن حاشیه تهران را به کدام سو می‌برد؟

  سودای مهر

بازار اجاره

اقبال رنو

مسیر رکود

 • فصل پنجم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

مجلس جدید

شهر فرشتگان

رابطه با عمان

 • آیا واگذاری بندر صحم مزیتی برای ایران دارد؟

  پیش‌کش بندری

 • چرایی واگذاری بندر صحم عمان به ایران در گفت‌وگو با رئیس اتاق مشترک ایران و عمان

  دست ‌و دلبازی بندری

 • عمانی‌ها با واگذاری بندر صحم به ایران، بندر صحار را تغذیه می‌کنند و این کار مزیتی برای ایران ندارد

  بندر بی‌مزیت

گرفتاری حمل‌ونقل

روغن موتور گیاهی

 • فصل ششم - کافه

گزارش تحلیلی

آینده مدلینگ

مبارزه با دخانیات

سن ازدواج در ایران

سن ازدواج در جهان

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

مواد مخدر

مقالات