شناسه خبر : 6362 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

فقدان یک منبع رسمی ثابت و معتبر در تفسیر مسائل دینی به ویژه در ادیانی که فرقه‌های گوناگون و گاه مقابل هم دارند باعثمی‌شود تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از مسائل دینی به عمل آید که این خود بر آتش اختلاف و تفرقه بین مذاهب دامن می‌زند.

فقدان یک منبع رسمی ثابت و معتبر در تفسیر مسائل دینی به ویژه در ادیانی که فرقه‌های گوناگون و گاه مقابل هم دارند باعث می‌شود تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از مسائل دینی به عمل آید که این خود بر آتش اختلاف و تفرقه بین مذاهب دامن می‌زند. نمونه ساده آن را در فتواهای مضحک برخی از عالمان می‌توان دید که مواردی همچون بستن کمربند ایمنی را حرام و دخالت در قضا و قدر می‌دانند. اما جنبه منفی‌تر این تفسیر به رای هنگامی پدیدار می‌شود که افراط‌گرایان دینی تلاش می‌کنند آن را در جوامع تحت فرمان خود به اجرا گذارند و به دیگر جوامع تسری ‌دهند. این اقدام نه‌تنها منطقه‌ها بلکه کل جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد و از سوی دیگر واکنش‌های جهانی علیه آن نوع تفسیر و گاهی علیه آن دین را به همراه می‌آورد. افراط‌گرایی دینی، نفوذ گروه تروریستی داعش در لیبی و قدرت گرفتن آن به همراه تحلیل‌های اقتصادی پیرامون بهای نفت، اقتصاد لهستان و نرخ بهره منفی در بانک‌ها عناوین این هفته مقالات هستند.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید