شناسه خبر : 27408 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

سیاست جهانی تحت سلطه تعداد انگشت‌شماری از مردان قرار دارد که کاری جز تحقیر دموکراسی لیبرال ندارند و در اندیشه کنترل مطلق سیاست، اقتصاد، نظام قضایی و رسانه‌ها هستند. این افراد چهره‌های مسلط امروزند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که می‌توانند آینده را شکل دهند. دنیای جهانی‌شده، دارای فناوری بالا، پر از اطلاعات و موفقیت قرن ۲۱ خود را در وسط یک سرازیری به سمت عقب و رو به عصر استبداد و خودکامگی مشاهده می‌کند. وعده‌های خوش‌بینانه غربی مانند «شکوفایی اقتصادی به آزادی بیشتر می‌انجامد»، «افزایش ارتباطات پلورالیسم بیشتر را به همراه دارد» و «آزادی تجارت به افزایش تلفیق اقتصادی منجر می‌شود» رنگ باخته‌اند. یوان لینز و آلفرد استپان دانشمندان علوم سیاسی آمریکا پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۶ اعلام کردند که دموکراسی غربی «تنها بازی شهر» است. اما اکنون به نظر می‌رسد این نظام جذابیت خود را از دست داده باشد. شرح کامل این تحلیل را در مقالات این هفته می‌خوانیم.

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...