شناسه خبر : 24499 لینک کوتاه

ورودی مقالات

پوتین مانند یک تزار از هرم قدرت بالا می‌رود. از زمانی که در سال 2001 علیه الیگارش‌ها حرکت کرد ابتدا کنترل رسانه‌ها و سپس غول‌های نفت و گاز را به دست گرفت. تمام دسترسی به قدرت و پول از طریق وی انجام می‌شود. این روزها طبقه اشراف به دلخواه او خدمت می‌کنند، درست مانند کسانی که زیردست آنان و به دلخواه آنان خدمتشان را انجام می‌دهند. این روند تا پایین‌ترین رتبه به همین ترتیب است. او قدرت خود را قانونی جلوه می‌دهد اما همه می‌دانند که دادستان‌ها و دادگاه‌ها به او پاسخگو هستند. او از تایید بالای 80‌درصدی نفع می‌برد که تا حدی به این دلیل است که مردم روسیه را با این گفته اغوا کرده است: «اگر پوتین نباشد، روسیه هم نیست.» این تحلیل را به همراه نوشتاری در مورد آینده خرده‌فروشی و اصلاحات عربستان در مقالات این هفته می‌خوانیم.

تجارت فردا- ورودی مقالات

 

دراین پرونده بخوانید ...