شناسه خبر : 24375 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

چهار ماه قبل عربستان، امارات، بحرین و مصر مرزهای هوایی و زمینی خود را بر روی قطر بستند و روابط دیپلماتیک را قطع کردند. به دنبال آن با ناسزاگویی دیپلمات‌های قطری و عربستانی به یکدیگر در قاهره خصومت‌ها از حالت سیاسی به حالت شخصی درآمد و امیدها برای رفع مناقشه کمرنگ‌تر شد. از آنجا که کشور گازخیز قطر ذخایر ارزی فراوانی دارد می‌تواند با صرف هزینه مشکلات تحریم را تحمل کند. در این فرآیند ابتدا کشورهای تحریم‌کننده به ویژه امارات که بیشترین مراودات تجاری با قطر را دارد دچار آسیب می‌شوند و در مرحله دوم کشورهای بی‌طرف منطقه مانند عمان و ایران می‌توانند از فرصت پیش‌رو استفاده کنند. افزایش صادرات ایران به قطر و استفاده خطوط هوایی این کشور از آسمان ایران گام‌های اولیه هستند. باید دید تجار و دولتمردان تا چه اندازه به این فرصت بها می‌دهند.

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...