شناسه خبر : 22954 لینک کوتاه

ورودی مقالات

سودآوری، وضعیت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و ذخیره‌گیری برای وام‌ها در میان نشانگرهایی هستند که سلامت یک بانک را نشان می‌دهند.

سودآوری، وضعیت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و ذخیره‌گیری برای وام‌ها در میان نشانگرهایی هستند که سلامت یک بانک را نشان می‌دهند. سلامت بانک‌ها، میزان و چگونگی خدمت‌رسانی آنها و ارائه تسهیلات و اعتبارات در کشورهایی از جمله ایران که فاقد دیگر ابزارهای تامین مالی از جمله بازار سرمایه قدرتمند هستند، اهمیتی حیاتی دارد. گزارش اخیر موسسه امور مالی بین‌الملل در مورد شرایط بانک‌های منطقه خاورمیانه و شمال آ‌فریقا حاکی از آن است که می‌توان آینده‌ای امیدوارکننده را انتظار داشت. با توجه به تاکیداتی که در حال حاضر برای اصلاح و ساماندهی وضعیت بانک‌های کشور صورت می‌گیرد و برنامه‌هایی که برای رساندن بانک‌ها به سطوح استانداردهای جهانی تدوین می‌شود، امید است شاهد پیشرفت‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکداری باشیم.

تجارت-فردا-120

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...