شناسه خبر : 21499 لینک کوتاه

ورودی مقالات

در سال 1997 گوردون براون مسوولیت تنظیم نرخ بهره را به بانک انگلستان سپرد و آن بانک موظف شد هدف تورمی مورد انتظار دولت را محقق سازد.

در سال 1997 گوردون براون مسوولیت تنظیم نرخ بهره را به بانک انگلستان سپرد و آن بانک موظف شد هدف تورمی مورد انتظار دولت را محقق سازد. اکنون پس از گذشت 20 سال برخی نگران‌ ‌آن‌اند که قدرت بانک‌های مرکزی از حدی فراتر رود. بانک انگلستان مقررات بانکی را تدوین می‌کند، بانک مرکزی اروپا بر سراسر حوزه یورو نظارت دارد و قانون داد-فرانک به فدرال‌رزرو آمریکا قدرت و اختیارات ویژه‌ای می‌دهد تا از ثبات مالی اطمینان یابد. بانک‌های مرکزی ابزار بیشتری برای انجام وظایف خود در اختیار دارند اما همزمان انتقادها از آنان شدت گرفته است. انتقاد از ارزیابی غلط بانک انگلستان از برگزیت، شکایت دادگاه‌های آلمان از سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا و لایحه کنگره برای حسابرسی تصمیمات فدرال‌رزرو نمونه‌هایی از این موارد هستند. با وجود این، موضوع استقلال بانک مرکزی همچنان قدرتمند است. یک بانک مرکزی مستقل با سرعت بیشتری می‌تواند به مقابله با تورم بپردازد و داشتن آزادی عمل به آن امکان می‌دهد در هنگام رکود نرخ‌های بهره را پایین آورد. این تحلیل را به همراه دیگر عناوین در مقالات این هفته می‌خوانیم.

تجارت - فردا - 122

دراین پرونده بخوانید ...