شناسه خبر : 36216 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90-1قرنطینه و تعطیلات اجباری ناشی از شیوع ویروس کرونا بهانه خوبی را به خودکامگان و مستبدان داد تا مخالفان خود را سرکوب و از هرگونه اجتماع و تظاهرات جلوگیری کنند. حتی در کشورهای دموکراتیک نیز کیفیت دموکراسی و احترام به حقوق بشر پایین آمده است. این امر به حوزه رسانه‌ها نیز سرایت کرد و در ظاهر با هدف شیوع کرونا خبرنگاران از ورود به مناطقی مانند زندان‌ها و تهیه گزارش منع می‌شوند.

دراین پرونده بخوانید ...