شناسه خبر : 35411 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

92-1با افزایش قدرت و دامنه فعالیت بازار سرمایه نقش آن در توسعه اقتصادی با نقش بانک‌ها برابری و حتی با آن رقابت می‌کند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی جهان علاوه بر نظارت بر نظام بانکی باید حوزه کاری خود را گسترش دهند و با هدف جلوگیری از بحران‌های مالی بر بازار سرمایه و در واقع کل نظام مالی نظارت کنند. مقررات احتیاطی که برای کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خطرات سیستمیک وضع شدند دست‌و‌پای نظام بانکی را بست اما راه را برای بانکداری سایه گشود. اکنون بنگاه‌های مالی جدید، نوآور و مجهز به فناوری چالشی بزرگ‌تر در پیش‌روی بانک‌های مرکزی قرار داده‌اند.

دراین پرونده بخوانید ...